Logo

 

Z historie Ruské modré


 

Ruská modrá kočka je plemeno nápadné svým půvabným zjevem, zvláštní barvou a ostře zelenýma očima. Mají rády klidný život a velmi silně přilnou k lidem ve svém okolí.

 

"Denis - ruská modrá"

 
  Jak už jméno naznačuje, ruská modrá pochází z Ruska, ale se vší jistotou původ tohoto
  plemene není zjištěn. Na kočky s modrou srstí se narazilo asi před dvěma sty lety v okolí
  ruského přístavního města Archangelsk. V polovině 19. století byly tyto modré kočky 
  vystavovány ve Velké Británii pod jménem "archangelská kočka", kam byli dovezeny anglic-
  kými obchodníky. V současnosti se na všechna plemena nahlíží samostatně, ale na konci
  19. století byly všechny modré krátkosrsté kočky vystavovány ve stejné skupině, což
  vedlo ke skutečnosti, že toto plemeno bylo málem zničeno. Záchrana byla zajištěna v roce
  1912, kdy byla zřízena samostatná třída pro zahraniční plemena, jinak by pravděpodobně
  ruská modrá již neexistovala. Od dob ruské revoluce až do roku 1939, bylo toto plemeno
  známo pod jménem "Blue Foreign". Druhá světová válka opět znamenala pro ruskou modrou
  velké ohrožení. Po válce zbylo jen několik typických exemplářů, tím pádem museli šlechtitelé
  hledat záchranu v dovozu cizí krve. Cizí krev byla brána ze siamek s modrými odznaky, 
  která pomohla k obnově ruské modré, ale zároveň byla příčinou toho, že ruská modrá se stala
  typově podobnou modré orientální krátkosrsté kočce. V polovině 60. let začal pokus o sje-
  dnocení a vyšlechtění původního ruského typu. Tento pokus se povedl a v současnosti
  je ruská modrá opět unikátním plemenem vykazujícím jen málo shod s orientálními kočkami.
  Základ k tomuto procesu byl položen ve Velké Británii, odkud se rozšířil do celého světa.
  Po pádu železné opony jsou k dispozici také chovy z Ruska a východního bloku.
Český chov
  ruských modrých koček patří ke špičce v Evropě.   
 

"Denis - ruská modrá"


Copyright©2001-2016 ELTEC Všechna práva vyhrazena